เดือนกันยายน

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “เพชรผู้ไท มาลัยสร้างสรรค์”

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1
08.30 น. เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
09.00 น. นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
09.30 น. เรียนรู้ฐานทุนภูมิปัญญาที่สำคัญของชุมชนผู้ไทบ้านกุดหว้ามาลัยไม้ไผ่ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีของคนผู้ไทมานับร้อยปี มีความสัมพันธ์กับงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน และบุญข้าสาก โดยชาวบ้านจะนำเอามาลัยไม้ไผ่ผูกติดเครื่องจตุปัจจัยต่างๆ นำไปถวายพระ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามวิถีชาวผู้ไท
13.00 น. ชมบ้านโบราณ 100 ปี ที่ยังคงกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวผู้ไทในอดีต เสาบ้านขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ป้องเอี่ยม ชานบ้านยื่นออกจากตัวบ้านสำหรับพักผ่อนและรับแขก
14.30 น. เรียนรู้วิถีเสื้อผู้ไทเย็บมือ วิถีวัฒนธรรมผู้ไทผ่านทางการแต่งกาย และคุณค่าของผลิตภัณฑ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามวิถีชาวผู้ไท
19.00 น. ชมการแสดงรำมาลัยไม้ไผ่ การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรมผู้ไทกุดหว้า การประกวดร้องเพลง รำวงย้อนยุค และการแสดงบนเวที
20.30 น. กลับบ้านพักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
06.30 น. ใส่บาตรตอนเช้าหน้าบ้านพัก รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เรียนรู้วิถีจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ทำอาหารพื้นบ้าน เมนูท้องถิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ตามฤดูกาล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูท้องถิ่นผู้ไท
13.00 น. ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง
14.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,100 บาทต่อท่าน (รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ การเดินทางในชุมชน)
* บุญพวงมาลัยอาจอยู่ในเดือนสิงหาคม หรือกันยายน (เดือน 10 ขึ้น 14 – 15 ค่ำ ของทุกปี)