เดือนพฤษภาคม

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “บุญบั้งไฟตะไลล้าน มหัศจรรย์ผู้ไทกุดหว้า”

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1
08.30 น. เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
09.00 น. นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
09.30 น. ชมบ้านโบราณ 100 ปี ที่ยังคงกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวผู้ไทในอดีต เสาบ้านขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ป้องเอี่ยม ชานบ้านยื่นออกจากตัวบ้านสำหรับพักผ่อนและรับแขก
10.00 น. ชมค่ายบั้งไฟ
11.00 น. ชมการสาธิตมาลัยไม้ไผ่ที่ศูนย์เรียนรู้มาลัยไม้ไผ่ ฝึกทำมาลัยไม้ไผ่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามวิถีชาวผู้ไท
13.00 น. ชมขบวนแห่บุญบั้งไฟ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นตามวิถีชาวผู้ไท
19.00 น. ชมมหรสพบุญบั้งไฟ
20.00 น. กลับบ้านพักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
06.30 น. ใส่บาตรตอนเช้าหน้าบ้านพัก รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ชมกิจกรรมการจุดบั้งไฟประเภทต่างๆ เสี่ยงทายปฐมสมโพธ (มีกิจกรรมขายสินค้าตลอดทั้งวัน) ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง และกลุ่มอื่นๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูท้องถิ่นผู้ไท
13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,100 บาทต่อท่าน (รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ การเดินทางในชุมชน)