เดือนกรกฎาคม

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “งามวิจิตรมาลัยไม้ไผ่”

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1
08.30 น. เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
09.00 น. นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
09.30 น. เรียนรู้ฐานทุนภูมิปัญญาที่สำคัญของชุมชนผู้ไทบ้านกุดหว้าเสื้อผู้ไทเย็บมือ วิถีวัฒนธรรมผู้ไทผ่านทางการแต่งกายที่คงความงามและคุณค่าของผลิตภัณฑ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ
10.30 น. เรียนรู้ฐานทุนภูมิปัญญาที่สำคัญของชุมชนผู้ไทบ้านกุดหว้ามาลัยไม้ไผ่ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีของคนผู้ไทมานับร้อยปี มีความสัมพันธ์กับงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน และบุญข้าสาก โดยชาวบ้านจะนำเอามาลัยไม้ไผ่ผูกติดเครื่องจตุปัจจัยต่างๆ นำไปถวายพระ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามวิถีชาวผู้ไท
13.00 น. ร่วมขบวนแห่พวงมาลัยกับพี่น้องในชุมชนลงไปที่วัด ชมพิธีเปิดบุญพวงมาลัย แห่พวงมาลัยรอบโบสถ์โดยมีกลองตุ้มนำ เอาพวงมาลัยรวมกัน (โฮมกัน)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นตามวิถีชาวผู้ไท
19.00 น. ชมการแสดงรำมาลัยไม้ไผ่ การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรมผู้ไทกุดหว้า และการแสดงบนเวที
20.30 น. กลับบ้านพักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
06.30 น. ใส่บาตรตอนเช้าหน้าบ้านพัก รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เรียนรู้วิถีจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ทำอาหารพื้นบ้าน เมนูท้องถิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ตามฤดูกาล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูท้องถิ่นผู้ไท
13.00 น. ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง
14.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,100 บาทต่อท่าน (รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ การเดินทางในชุมชน)
* บุญพวงมาลัยอาจอยู่ในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม (เดือน 9 ขึ้น 13 – 14 ค่ำ ของทุกปี)