เที่ยวกุดหว้า 12 เดือน

“บุญกุ้มข้าว พระคุณเจ้าให้พร”
(มกราคม)
“บุญกุ้มข้าว พระคุณเจ้าให้พร”
(กุมภาพันธ์)
“เสน่ห์ชุมชน บุญผะเหวด”
(มีนาคม)
“ศักดิ์สิทธิ์ แฮงศรัทธา”
(เมษายน)
“บุญบั้งไฟตะไลล้าน มหัศจรรย์ผู้ไทกุดหว้า”
(พฤษภาคม)
86437783_702633710271870_4144902221009518592_n
“กุดหว้า ถิ่นผู้ไท น้ำใจงาม”
(มิถุนายน)
“งามวิจิตรมาลัยไม้ไผ่”
(กรกฎาคม)
“เพชรผู้ไท มาลัยงาม”
(สิงหาคม)
“เพชรผู้ไท มาลัยสร้างสรรค์”
(กันยายน)
“น้ำใจงาม ตามวิถีกุดหว้า”
(ตุลาคม)
“บุญหลาย คล้ายเดี๋ยว”
(พฤศจิกายน)
“โม้นคัก”
(ธันวาคม)