ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโครงการ “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน กรรมการ กพว.เยี่ยมคณาจารย์” ประจำปี พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี

0

KSU

KALASIN UNIVERSITY

คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

0
คณะ
0
หลักสูตร
0
จำนวนนักศึกษา

mail ksu

อีเมล์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา 2564

แผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการ

LINK

ลิงก์อื่นๆ