Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมวางแผนงานพัฒนาและการยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดแบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์และเครือข่าย ร่วมกับม.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีพหุภาคีระดับจังหวัด เสวนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »