Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” หวังนำพาองค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมนิทรรศการ Open House “เปิดถนนสายอาชีวะ สู่ฝันสายอาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ผลิตและพัฒนา กำลังคน อาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ (MOU) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) “บันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมงาน“วันนักประดิษฐ์ 2566” ยิ่งใหญ่ โชว์สิ่งประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ ประชัน กว่า 1,000 ผล

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 50 แห่ง ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง

อ่านต่อ »