Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm) เพื่อเรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะพื้นฐานอีกทั้งยังถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอาชีพตามโครงการคืนความสุขให้ครอบครัวตำรวจกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรธานี จัดกิจกรรม OPEN INNOVATION ROADSHOW ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 5

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุม CLC KALASIN Open house ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในงาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

อ่านต่อ »
Uncategorized

นักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2022)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคว้ารางวัลทักษะวิชาการ”การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในงาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขัน Pitching Challenge Smart Market ร้อยแก่นสารสินธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ดักแด้ลุยสวนภูฟาร์ม” โครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ »