Activity/Highlight

นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมือใหม่ จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมาล้อมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมูลนิธิปัญญากัลป์จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านการทดลองจัดการตลาดและเพื่อสรุปจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์.

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ ผ้าโบราณพื้นเมือง พร้อมการแสดงฟ้อนละครวัฒนธรรมภูไท ในงาน “มงานฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่นแก่งสำโรง โค้งสงเปลือย”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

วงโปงลางศิลป์ภูไท ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม วงกลองยาวอีสาน วงโปงลาง และวงดนตรีลูกทุ่ง ในงาน “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา

9 ธันวาคม 2565 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

อ่านต่อ »