มีนาคม 27, 2024

ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถาบันอยู่หนานจงฮั่น และสถาบันหยูหนานเอดดูเคชั่น ร่วมหารือในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ »