ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถาบันอยู่หนานจงฮั่น และสถาบันหยูหนานเอดดูเคชั่น ร่วมหารือในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 603 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมหารือในการจัดการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ร่วมกับ สถาบันอยู่หนานจงฮั่น โดยมีคุณ หยาง หรูฮาว(Yang ru hso) และ คุณมังกร สถาบันหยูหนานเอดดูเคชั่น (Yunnan education) คุณอลิสา บุษราคัม เป็นประสานงานฝ่ายไทย และได้นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มกส

#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin