ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ .มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีด้วยการ🔶 แต่งกายด้วย เสื้อสีเหลือง 🔶 ประดับ ตราสัญลักษณ์🔶 ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin