กุมภาพันธ์ 15, 2024

Activity/Highlight

บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีม่วง และเสื้อสีเหลือง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกัน” โครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกันของพลเมืองท้องถิ่น”

อ่านต่อ »