Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางปฏิมา บุษราคัม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคเงิน ในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 9,000 บาท เพื่อร่วม “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2567 เนื่องในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานรับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin