กรกฎาคม 4, 2023

Activity/Highlight

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการวิทย์จิตอาสาบริจาคโลหิต SHT Give Blood ครั้งที่ 1

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทีมวิจัย ม.กาฬสินธุ์ และรองผู้ว่าจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ หนึ่งในพื้นที่ 7 จังหวัด พื้นที่ sandbox ขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »