สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการวิทย์จิตอาสาบริจาคโลหิต SHT Give Blood ครั้งที่ 1

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08. 30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธุ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติร่วมให้กำลังใจ สำหรับผู้เข้าบริจาคโลหิต ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการวิทย์จิตอาสาบริจาคโลหิต SHT Give Blood ครั้งที่ 1 โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ จำนวน 191 ยูนิต

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin