ทีมวิจัย ม.กาฬสินธุ์ และรองผู้ว่าจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ หนึ่งในพื้นที่ 7 จังหวัด พื้นที่ sandbox ขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทีมวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานสัมมนาพหุภาคี “สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริหาร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณะนักวิจัย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีในการนี้ มหาวิทยาลัย​กาฬสินธุ์​ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม ระหว่างนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม “ขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin