ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 97 รูป ถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้น พระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) พระครูวรธรรมธัช ดร.เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin