มิถุนายน 8, 2023

Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาโครงการ “การพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดแบบร่วมมือ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์”

อ่านต่อ »