Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันแรก ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งกำหนดการตรวจสุขภาพ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 สำหรับ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 น้องๆ นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ โครงการครูรักษ์ถิ่น สามารถเข้าตรวจที่ พื้นที่นามน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin