Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่​ 2 มิถุนายน 2566​ เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร​ และบุคลากร​ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566​ ในวันดังกล่าว​ นายวีระชัย โคตรสมบัติ นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา​ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา​ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 จากพระเดชพระคุณท่าน พระครูวรธรรมธัช, ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว​ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สามารถเรียนรู้ปฎิบัติและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และ นำความรู้ที่ได้นำไปสืบสานพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยในงานมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ การเจริญจิตภาวนา การแสดงพระธรรมเทศนา และการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันวิสาขบูชา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin