เมษายน 7, 2022

Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) 2 เมษายน 2565

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรธานี จัดกิจกรรม OPEN INNOVATION ROADSHOW ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 5

อ่านต่อ »