ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) 2 เมษายน 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานศึกษาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) 2 เมษายน 2565โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin