ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรธานี จัดกิจกรรม OPEN INNOVATION ROADSHOW ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 5

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรธานี จัดกิจกรรม OPEN INNOVATION ROADSHOW ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน หลังจากนั้น ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำผู้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมชมกิจการร้านอาหาร “เจ๊อิ๋อ” ต่อด้วยเยี่ยมชม “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” และเยี่ยมชมฟาร์ม “ทรงศักดิ์ฟาร์ม”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin