ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดถนนทางเข้าหลัก เพื่อปรับปรุงถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และ เปิดทางเข้าแทนจำนวน 3 ทาง

ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำลังดำเนิน […]

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดตัวเสื้อยืดที่ระลึกงานทะเลดาวธุง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาส […]

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สร้างชื่อคว้าหลายรางวัลในงาน“ศาสตร์ของพ่อ ร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร”

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะ […]