สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดตัวเสื้อยืดที่ระลึกงานทะเลดาวธุง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดงาน ทะเลดาวธุง ณ แก่งดอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการนี้ ได้มีโอกาสเปิดตัวเสื้อยืดที่ระลึกงานทะเลดาวธุงนี้ ซึ่งลวดลายบนเสื้อเป็นผลงานการออกแบบของ นายเจนภพ มาตรา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

[ngg src=”galleries” ids=”45″ display=”basic_thumbnail”]

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin