กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่สถานประกอบการจริง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่วนพื้นที่นามนนั้น ได้รับเกียรติจากนายพัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน โครงการในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เตรียมความพร้อมในการออกสู่สถานประกอบการจริง

วันดังกล่าวได้เชิญ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต ๑)
มาบรรยาย เรื่อง “บุคลิกภาพเช่นไร ต้องใจผู้ประกอบการ”

การบรรยาย เรื่อง “ศิษย์เก่า กยศ. ส่งต่อโอกาส ส่งมอบอนาคต”
วิทยากรโดย นายวรวิทย์ ศรีสร้อย เจ้าของธุรกิจหัวงัวฟาร์มเห็ด
(ศิษย์เก่า กยศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์)

การบรรยาย เรื่อง “ศิษย์เก่า กยศ. ส่งต่อโอกาส ส่งมอบอนาคต”
วิทยากรโดย นางสาวลดา ภารประดิษฐ
ผู้ก่อตั้งบริษัท ลดา คอสเมติกส์ 2017 (ประเทศไทย) จำกัด
(ศิษย์เก่า กยศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม)

การบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุน”
๑. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
๒. หลักเกณฑ์การชำระหนี้
๓. วิธีการตรวจสอบยอดหนี้
๔. วิธีการชำระหนี้
วิทยากรโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

[ngg src=”galleries” ids=”46″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin