ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดถนนทางเข้าหลัก เพื่อปรับปรุงถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และ เปิดทางเข้าแทนจำนวน 3 ทาง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำลังดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องปิดถนนทางเข้าหลักตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 และมหาวิทยาลัยได้เปิดทางเข้าแทนจำนวน 3 ทาง ได้แก่
1. ประตูอาคารกิจการนักศึกษา (ประตูหลัก) เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
2. ประตู UBI เปิดเวลา 06.00-18.00 น. 
3. #ประตูฝั่งชุมชนดงปอ #เปิดเวลา 06.00-18.00 น.# (ปิดทุกวันหยุดราชการ)# #โดยจะเปิดใช้เมื่อมีการปรับปรุงถนนเสร็จเรียบร้อย#

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin