Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          ตามที่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์มายังอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้อาจารย์หัสยา สิงห์ศรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่วยออกแบบปรับปรุงห้องรับรองศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อาจารย์หัสยา ได้เข้าพบผู้ว่าฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำเสนอการออกแบบขั้น Conceptual design และ Schematic design

          โดย Theme แนวความคิดหลักในการออกแบบ คือ “The Soul of Kalasin” สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ดังคำกล่าวว่า “กาฬสินธุ์ดินดำน้ำชุ่ม” ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แหล่ง “ผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม” ของชาวภูไท ชนเผ่าพื้นเมือง และความรุ่งเรืองของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมา 225 ปี ผ่านการใช้ Mood and Tone ของสีทอง สีขาว ความเรืองรองของโลหะเฉดทอง และฉากหลังของพื้นที่รับรองฝั่งประธานที่เป็นจุดเด่นของห้อง เป็น Pattern ที่ถอดอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งจากผ้าไหมแพรวา โดยลดทอนให้ซับซ้อนน้อยลงและเป็นเชิง Graphic เพื่อให้ง่ายต่อการตกแต่งจริง 

[ngg src=”galleries” ids=”47″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin