สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สร้างชื่อคว้าหลายรางวัลในงาน“ศาสตร์ของพ่อ ร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้เข้าร่วมการประกวดและการแข่งขัน ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “ศาสตร์ของพ่อ ร้อยต่อนวัตกรรม” ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภายในงานได้การจัดกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การแข่งขันจับปลาไหล การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค ประเภทนักศึกษา  การแข่งขันทักษะฟาดแส้(ลีลา ทำลายเป้าหมาย และเสียงดังต่อเนื่อง) การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค ประเภททั่วไป   การประกวดโคเนื้อ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร  “การแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์”โดยอาจารย์ผู้ควบคุมทีมคือ อ ฐิติมา นรโภค อ ทิพย์สุดา บุญมาทัน และอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมคือ อ ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร อ นพรัตน์ ผกาเชิด รางวัลที่ได้รับจากการเข้ากิจกรรมดังกล่าว คือ 

๑. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
๑.๑ ทักษะการคล้องโคและล้มโค ประเภทนักศึกษา
๑.๒ ทักษะฟาดแส้(ลีลา ทำลายเป้าหมาย และเสียงดังต่อเนื่อง)
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๒.๑ ทักษะการคล้องโคและล้มโค ประเภททั่วไป
๓. รางวัลชมเชย
๓.๑ ทักษะการคล้องโคและล้มโค ประเภทนักศึกษา
๓.๒ ทักษะการคล้องโคและล้มโค ประเภททั่วไป
ซึ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์ในครั้งนี้ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์(ถ้วยรวม) อีกด้วย “ความรู้สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสร้างสังคม” 

[ngg src=”galleries” ids=”44″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin