มิถุนายน 6, 2019

Activity/Highlight

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ รับโล่พระราชทานฯพร้อมเงินรางวัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ »