องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทั้ง ๖ คณะ ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทั้ง ๖ คณะ ผนึกกำลั […]

อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสืบสานประเพณีพิธีเลี้ยงปู่ตา พร้อมขึ้นหอหลังใหม่

อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลา […]

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ รับโล่พระราชทานฯพร้อมเงินรางวัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒

คลิก……….. หลักเกณฑ์ประกวดผ้าผู้ไทย ขอ […]