มีนาคม 18, 2024

ข่าวนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Artists Sunday workshop สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้แรงบันดาลใจ มีสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน “ระบบสารสนเทศบริหารครัวเรือนยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์ KHM V.2”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

อ่านต่อ »