ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่คว้ารางวัลสถาบันดีเด่นและรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม.มหาสารคาม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ชิง“ถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม” ระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ในการแข่งขันครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดสอนภาษาจีนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ  Universitas Al Azhar Indonesia ประเทศอินโดนีเชีย รวมทั้งหมด 15 มหาวิทยาลัย การแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลสถาบันดีเด่น และรางวัลชมเชย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin