ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคักเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organaizer) และผู้ให้บริการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin