ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคักเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organaizer) และผู้ให้บริการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ประกาศ-เรื่อง-ยกเลิกประกาศคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจ […]