รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสน […]