รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญช่างทอส่งผ้าทอเข้าประกวดในเวทีการประกวดผ้าทอระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน ใน “การประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี 2563”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับความอนุเคราะห์เอทานอลจากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัดเพื่อผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

อ่านต่อ »