กรกฎาคม 11, 2023

Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2566

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงาน จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน กิจกรรมที่ 3 การทบทวนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ตามแนวทาง SIPOC Model

อ่านต่อ »