Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนรวม อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ ศาลแรงงานภาค 4 ในการจัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ” ประจำปี 2566 ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟัง การบรรยายในหัวข้อ “กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” โดย นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 4

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin