ธันวาคม 28, 2021

Activity/Highlight

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขัน Pitching Challenge Smart Market ร้อยแก่นสารสินธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ดักแด้ลุยสวนภูฟาร์ม” โครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (สพค) เครือข่ายการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ; CONTINUOUS AND LINKING CURRICULUM (EDUCATION) : CLC มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »