อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับต้นแบบ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ารับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรฯ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin