ม.กาฬสินธุ์ ทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับบริษัท กราวิเทคไทย พัฒนาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.กาฬสินธุ์ ทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับบริษัท กราวิเทค […]

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริษัท เบทาโก จำกัด แก้ไขความยากจนของจ.กาฬสินธุ์ ตั้งเป้าสร้างหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม จ.กาฬสินธุ์

การประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักงานนวัตกร […]