หอพักสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป ในพิธีทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ – วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารบริการกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง – วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่นามน