ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ รับโล่พระราชทานฯพร้อมเงินรางวัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คลิก……….. หลักเกณฑ์ประกวดผ้าผู้ไทย

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ รับโล่พระราชทานฯพร้อมเงินรางวัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ประเภทการประกวด

๑.ผ้าซิ่นมัดหมี่ผู้ไทยโบราณ

๒.ผ้าไหมมัดหมี่ผู้ไทย

๓.ผ้าไหมแพรวาชนิดคลุมไหล่

๔.ผ้าไหมแพรวาชนิดผ้าผืน

ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

**สามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

**********************************************

การประกวดผ้าผู้ไทยประจำปี 2562 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 ประเภทจะได้เข้ารับโล่พระราชทาน ในงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ความร่วมมือระหว่างศูนย์คความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ykittanut@gmail.com Tel 0876390601

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin