Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายไกรสร กอง ฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีห้วหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยปกครอง หน่วยทหาร ตำรวจ รวมกว่า ๕,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาคูคลอง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และกำจัด ผักตบชวา ตลอดจนวัชพืชอื่นในพื้นที่บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาด ฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง อย่างยั่งยืน 

[ngg src=”galleries” ids=”82″ display=”basic_thumbnail”]

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin