มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนาม MOU กับ CPA (Thailand) เพื่อเป็นศูนย์สอบ TOEIC ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

                มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนาม MOU กับ CPA (Thailand) เพื่อเป็นศูนย์สอบ TOEIC ของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้บริการทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) กับ Center for Professional Assessment (Thailand) เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการวัดผลการสอบ TOEIC ของประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามร่วมกับ ดร.ศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการอำนวยการบริษัท Center for Professional Assessment (Thailand) พร้อมพยานร่วมลงนาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาตรา สหัสทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา คุณอนิลิณ ตระกูลทอง รองกรรมการอำนวยการ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในระดับสากล และยังทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นจัดศูนย์สอบ TOEIC อย่างเป็นทางการในจังหวัดกาฬสินธุ์
TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ TOEIC และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ
1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการพูด) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน
โดยทั่วไปผลสอบ TOEIC จะสามารถใช้ในการสมัครงาน เช่น สายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การคมนาคม การเงินการลงทุน และอื่นๆ โดยผลสอบ TOEIC มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ
ทั้งนี้มีหลายๆ บริษัทหรือหน่วยงานที่ไม่ได้กำหนดว่าต้องยื่นคะแนน TOEIC ในการสมัคร แต่ก็บางบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ TOEIC ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ที่เรียกกันติดปากว่า “ค่าภาษาอังกฤษ” ให้ ซึ่งแม้จะไม่ได้มีเกณฑ์ที่แน่ชัด แต่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนบางแห่ง มักจะตั้งไว้ที่ 550 – 650 คะแนนขึ้นไป ส่วนงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบินมักจะรับที่ 800 + การสอบ TOEIC จึงเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนทำงาน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีความตั้งใจที่จะให้บริการในการจัดสอบ TOEIC แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรจากส่วนราชการ หรือบุคคลทั่วไปในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความประสงค์จะสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานสากล
ผู้ที่สนใจสมัครสอบ TOEIC ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบได้ที่ Facebook: Kalasin University Language Center

[ngg src=”galleries” ids=”36″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin