มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ พุทธมณฑล กาฬสินธุ์(แก่งดอนกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันดังกล่าว มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมนิทรรศการ การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายเป็นพุทธบูชา แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันตอบปัญหาธรรมะรับทุนการศึกษาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และ พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑล จังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

[ngg src=”galleries” ids=”34″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin