คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถ่ายภาพต้นมะหาด ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเนื่องในวโรกาสเสมด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถ่ายภาพต้นมะหาด ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ภาพ/ข่าว : หงษ์ฟ้า คำยศ #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #มกส. #KSU #KalasinUniversity #สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin