ม.กาฬสินธุ์ ร่วมมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมบรรยาย ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการศึกษาโลกและอนาคตการศึกษาไทยในมิติการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และจัดบูธประชาสัมพันธ์นำเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ภาพ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin