มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาพสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในการเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพ และการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถานทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านให้เป็น พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขอบคุณภาพข่าว : วราภรณ์ สินธุเดช

ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin