มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมรำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เพื่อให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมรำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เพื่อให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ และหอเจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใด ๆ จากนั้น มีการรำบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาชัยสุนทร เจ้าโสมพะมิตร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก โดยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกเพศ ทุกวัย จำนวนกว่า 700 คน ที่สวมใส่ชุดผู้ไทกาฬสินธุ์ ร่วมฟ้อนอย่างอ่อนช้อยสวยงามข่าว : วินัย ชุ่มอภัย.#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร+7

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin