ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแสดงความยินดีกับ “นายยุทธพงษ์ ยาทองไชย” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ “อาจารย์อธิพงษ์ ภูมีแสง” อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม “ผศ.สิรินดา กมลเขต อาจารย์ผู้อำนวยการเข้าร่วมแข่งขัน และหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโอกาสได้รับรางวัล “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดสุนทรพจน์ระดับชาติ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เนื่องในงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ” BRICC ครั้งที่ 7 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 25 แห่งขอบคุณภาพข่าว… อาจารย์อธิพงษ์ ภูมีแสง#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin